Voit saa­da koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä mak­si­mis­saan 2 400 euroa vuo­des­sa. Vähen­nyk­sen oma­vas­tuu on 100 euroa hen­ki­löl­tä vuodessa.

Koti­ta­lous­vä­hen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, joten voit saa­da puo­li­so­si kans­sa yhteen­sä 4 800 euron vähen­nyk­sen. Jos 2 400 euron raja ei ylity,
vähen­nys kan­nat­taa hakea vain toi­sel­le puo­li­sol­le. Sil­loin oma­vas­tuu vähen­ne­tään vain yhden kerran.

Kun ostat työn ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin mer­ki­tyl­tä yri­tyk­sel­tä, voit vähen­tää 50 % arvon­li­sä­ve­rol­li­ses­ta työn osuu­des­ta. Saat maksimivähennyksen,
kun yri­tyk­sel­le mak­sa­mas­ta­si las­kus­ta työn osuus on 5 000 euroa (5 000 euroa x 50 %) – oma­vas­tuu 100 euroa = 2 400 euroa.

Läh­de: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/