Rahoitus

Fellow Finance osamaksu

Mak­sa ostok­se­si hel­pos­ti osis­sa talou­tee­si sopi­val­la kuu­kausie­räl­lä! Voit vali­ta mak­sua­jan ja kuu­kausie­rän jous­ta­vas­ti sekä halu­tes­sa­si aina mak­saa koko lai­nan myös ker­ral­la takai­sin ilman lisä­ku­lu­ja. Rahoi­tuk­sen tar­jo­aa Poh­jois­mai­den suu­rin jouk­ko­ra­hoi­tus­pal­ve­lu suo­ma­lai­nen Fel­low Finance
  • Rahoi­tus­ta 15 000€ asti
  • Edul­li­nen kor­ko alk. 5%
  • Takai­sin­mak­suai­ka jopa 7 vuotta
  • Ilman vakuuk­sia tai takaajia
  • Ei-sito­van säh­köi­sen rahoi­tus­ha­ke­muk­sen täyt­tää minuuteissa
  • Vah­vis­te­tun rahoi­tus­pää­tök­sen saat heti ja rahat tilil­le­si saman päi­vän aikana
  • Lai­na­tur­va saa­ta­vis­sa työt­tö­myy­den, sai­raus­lo­man ja kuo­le­man varalle

Esimerkkitaulukko kuukausieristä eri ostossummille ja takaisinmaksuajoille

Osto­sum­ma 2 vuot­ta 5 vuot­ta 7 vuot­ta
2500€ 124€/kk 61€/kk 50€/kk
5000€ 238€/kk 113€/kk 90€/kk
7000€ 331€/kk 157€/kk 124€/kk
10000€ 468€/kk 299€/kk 172€/kk
15000€ 672€/kk 296/kk 225€/kk

Lai­na on ker­ta­luot­to, jon­ka kor­ko on aina yksi­löl­li­nen ja vaih­te­lee lai­na­nan­ta­jien teke­mien tar­jous­ten perusteella.

Todel­li­nen vuo­si­kor­ko las­ket­tu­na 7000 euron lai­nal­le on 14,62%. Todel­li­ses­sa vuo­si­ko­ros­sa on huo­mioi­tu 9%:n koron lisäk­si avaus­palk­kio 299€ ja tilin­hoi­to­palk­kio 12€/kk. Lai­nan ja lai­na­kus­tan­nus­ten yhteis­mää­rä 10471€.

Tee henkilökohtainen laskelmasi ja täytä ilmainen rahoitushakemus klikkaamalla tästä