Voit saa­da koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä mak­si­mis­saan 2 400 euroa vuo­des­sa. Vähen­nyk­sen oma­vas­tuu on 100 euroa hen­ki­löl­tä vuo­des­sa. Koti­ta­lous­vä­hen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, joten voit saa­da puo­li­so­si kans­sa yhteen­sä 4 800 euron vähen­nyk­sen. Jos 2 400 euron raja ei ylity,…

lue lisää